Agenda

05.11.2018BevölkerungsinformationHeiget-Huus
12.11.2018DGF MitgliederversammlungLächbachsaal Heiget-Huus
24.11.2018DGF-Anlass 2018Klang-Maschinen Museum, Dürnten
25.11.2018Abstimmungssonntag
03.12.2018Budget-GemeindeversammlungMehrzweckhalle Heiget
28.01.2019DGF MitgliederversammlungLächbachsaal Heiget-Huus
10.02.2019Abstimmungssonntag
04.03.2019a.o. GemeindeversammlungMehrzweckhalle Heiget
19.05.2019Abstimmungssonntag
27.05.2019DGF HauptversammlungLächbachsaal Heiget-Huus
17.06.2019Rechnungs-GemeindeversammlungMehrzweckhalle Heiget
06.07.2019DGF-Sommeranlass
21.08.2019DGF MitgliederversammlungLächbachsaal Heiget-Huus
02.09.2019a.o. GemeindeversammlungMehrzweckhalle Heiget
20.10.2019Abstimmungssonntag Eidg. Wahlen
18.11.2019DGF MitgliederversammlungLächbachsaal Heiget-Huus
24.11.2019Abstimmungssonntag
02.12.2019Budget-GemeindeversammlungMehrzweckhalle Heiget